Looduskaitse seletusõnastik
Eesti-Inglise Inglise-Eesti Laiendatud otsing Saada teade toimetajale Abi
Looduskaitse seletussõnastik

Üha enam pööratakse tähelepanu loodusele, selle hoiule ja säilitamisele. Urbaniseerumise käigus, olles pidevalt kivimajade ja tööstuste keskel on inimene hakanud taga igatsema rahu ja puhtust, mida pakub loodus, mis veel pool sajandit tagasi oli niivõrd iseenesestmõistetav ja tavaline. Inimeste teadlikkus loodushoiust on kasvanud, huvi looduse säilitamise vastu tõusnud, mure tuleviku pärast süvenenud... 

Looduskaitsest on praeguseks saanud omaette valdkond. Nagu igale valdkonnale kohane, on ka looduskaitses välja kujunenud erinevad mõisted, seletused, tähendused, seosed jpm. Käesolev lehekülg püüab ära hoida inimeste pettumust ja segadust olukorras, kus nad on enda jaoks avastanud looduskaitse temaatika, kuid põrkavad kokku valdkonna kindlaks kujunenud terminoloogia ja tähendustega. Käesolev lehekülg on abimeheks nii koolilastele, tudengitele, loodushoiuga põgusalt, aga ka süviti kokkupuutunutele.
Keskkonnainvesteeringute Keskus Eesti Maaülikool